WonenCentraal
'Een geweldige tool om inzicht te krijgen in potentiële ontwikkellocaties'
De heer ir. A. Wijdeveld, gebiedsontwikkelaar en adviseur vastgoedportefeuille,
WonenCentraal in Alphen aan den Rijn

“Stratoplan gebruiken we om interessante gebieden in beeld te brengen. We onderzoeken met deze tool welke locaties als mogelijke ontwikkellocatie kunnen worden aangemerkt, wie onze medespelers zijn in de markt en welke partijen grondpositie in een gebied hebben. In het verleden was wonenCentraal veel minder actief op dat gebied. We werden bijvoorbeeld door de gemeente benaderd en kregen een gebied voor nieuwbouw toegewezen. Maar de markt is veranderd, zeker voor corporaties. Daarom is wonenCentraal nu pro-actief op het gebied van grondverwerving en locatieontwikkeling. Met grondpositie en samenwerking kunnen we het te ontwikkelen vastgoed optimaal afstemmen op de vragen en wensen van onze doelgroepen. Dan gaat het niet alleen om woningen, maar ook om maatschappelijk gericht vastgoed.”

“Met Stratoplan kunnen we werken op een groot schaalniveau, maar ook op kavelniveau. Het is verdraaid interessant om te weten wie de eigenaar is van een object en welke objecten deze eigenaar nog meer in eigendom heeft. Je kunt dan mogelijke ontwikkelingen met elkaar in verband brengen. Contact met een grondeigenaar is prettig als hij weet waar je het over hebt, dat je goed geïnformeerd bent. Ontwikkelambities die op een enkele locatie niet kunnen worden gerealiseerd, kunnen in combinatie met andere locaties wel het gewenste resultaat opleveren. Daarnaast zie je ook welke gronden in een gebied in handen zijn van een gemeente, zodat je kunt anticiperen als het op onderhandelingen aan komt.”

“Je zou kunnen kiezen voor een printje van het Kadaster, maar de informatie uit dit programma alsmede de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid hiervan, wint het van dit printje. In vogelvlucht, hoog en laag, inzoomen op een gebied. We gebruiken Stratoplan dan ook als online hulpmiddel bij presentaties. Het is een geweldige tool om snel inzicht te krijgen in de markt en de mogelijkheden en onmogelijkheden van potentiële ontwikkellocaties.”
© 2009 - Stratoplan BV • Telefoon 071 - 341 73 00 • Fax 071 - 341 32 00 • Adres / RouteDe Verwondering