Hieronder vindt u een selectie van de door ons uitgevoerde projecten en de ervaring die onze klanten hebben met Stratoplan. Het spreekt voor zich dat we u daar in een persoonlijk gesprek graag meer over vertellen.
Habeko Wonen
'Het is veel inzichtelijker geworden om bouwmogelijkheden op tafel
te krijgen
'  De heer drs. M. Bogerd, directeur Habeko Wonen in Rijnwoude.
 “Als woningcorporatie voeren we een actief beleid voor wat betreft het verwerven van grondposities, want het bezit van grond is meestal ook een garantie dat je kunt bouwen. Om dat proces van gronden aankopen wat meer gestructureerd aan te pakken, hebben we gekozen voor Stratoplan. Daardoor zijn we veel beter in staat om die grondposities in kaart te brengen en stelselmatig bij te houden"
Lees meer...
WonenCentraal
'Een geweldige tool om inzicht te krijgen in potentiële ontwikkellocaties'
De heer ir. A. Wijdeveld, gebiedsontwikkelaar en adviseur vastgoedportefeuille,
WonenCentraal in Alphen aan den Rijn
“Stratoplan gebruiken we om interessante gebieden in beeld te brengen. We onderzoeken met deze tool welke locaties als mogelijke ontwikkellocatie kunnen worden aangemerkt, wie onze medespelers zijn in de markt en welke partijen grondpositie in een gebied hebben. In het verleden was wonenCentraal veel minder actief op dat gebied".

Lees meer...
Mitros Projectontwikkeling
'Dankzij de LocatiePlanner kunnen wij tijdig en adequaat handelen'
De heer Clé Moormann, hoofd ontwikkeling Mitros Projectontwikkeling in Utrecht
Woningstichting St. Antonius van Padua
'Als er straks iets ontwikkeld wordt, willen wij erbij zijn.Stratoplan maakt dat gebied inzichtelijk voor ons'
De heer Cock van Leeuwen, manager Vastgoed bij de woningstichting Sint Antonius van Padua in Noordwijkerhout
Ingenieursbureau Oranjewoud
'Handig om te weten met wie je in gesprek moet. Met Stratoplan gaat dat nu allemaal veel eenvoudiger'
De heer Henri Deelstra, adviesgroepmanager gebiedsontwikkeling Oranjewoud Heerenveen
© 2009 - Stratoplan BV • Telefoon 071 - 341 73 00 • Fax 071 - 341 32 00 • Adres / RouteDe Verwondering